Gevaarlijk werk of honger?

Letsel door ongelukken leidt vaak tot een blijvende beperking indien de verwonding niet de juiste traumazorg krijgt. In Nepal woont en werkt 80% van de traumachirurgen in verstedelijkte gebieden. Dit terwijl 80% van de bevolking en ook 80% van de ongevallen op het platteland plaats vindt. Op een bevolking van 29 miljoen zijn er slechts 2 revalidatiecentra, geen wonder dus dat lichamelijke beperkingen in Nepal veel voorkomen.

Het hebben van een beperking komt met name veel voor onder de armere bevolking. Er is namelijk een verband tussen armoede en het hebben van een lichamelijke beperking. Voor mensen die in armoede leven is een inkomen van levensbelang. Dit betekent in de praktijk dat veel werk in gevaarlijke werkomstandigheden of onder hoog risico verricht wordt. De werknemer heeft hierin weinig in te brengen; weigeren betekent geen werk en dus geen inkomen voor het gezin. Gevaarlijke werkomstandigheden leiden tot meer ongevallen en verwondingen. Hierdoor hebben mensen die in armoede leven een grotere kans om letsel op te lopen in hun werkomstandigheden dan mensen die niet in armoede leven.

De vicieuze cirkel van armoede en lichamelijke beperkingen

Het gevolg is een vicieuze cirkel: door armoede is toegang tot goede zorg onmogelijk.  Daarnaast is armoede ook vooral veel op het platteland te vinden, waar kwalitatief goede gezondheidszorg dun gezaaid is. Tenslotte wordt vanuit religieus oogpunt het hebben van een beperking of het leven in armoede gezien als een gevolg van misstappen in een vorig leven en deze moet daarom gedragen worden. Deze cocktail van redenen tot het mislopen van goede zorg geeft dat een flinke verwonding tot blijvend letsel kan leiden. Hierdoor kunnen mensen niet meer kunnen werken en worden uit de samenleving verstoten (regelmatig, niet altijd!). Wanneer vervolgens het inkomen wegvalt en een sociaal vangnet verdwijnt, nemen de armoede en kwetsbaarheid toe, dat weer tot verslechtering van de gezondheid of omstandigheden kan leiden.  Armoede en lichamelijke beperkingen zijn dus een vicieuze cirkel waar maar lastig op eigen kracht uit te komen is.

Het Green Pastures Hospital wil juist zorg leveren aan mensen in armoede zodat deze vicieuze cirkel doorbroken kan worden. Zorg die gratis is voor mensen die dat niet kunnen betalen. Mooi werk dat een leven kan veranderen! 🙂 Daarom zien we er naar uit daar aan de slag te gaan!

Entree Green Pastures Complex