Welkom!

Sinds 2019 wonen en werken Arjan en Corine met hun kinderen in Zuidoost-Azië. Ze werken als vrijwilligers voor een christelijke organisatie die via verschillende ziekenhuizen en projecten medische hulp en ontwikkelingshulp geeft aan kwetsbare mensen in het land. Deze organisatie wil zo meewerken aan de bouw van Gods Koninkrijk en getuigen van het aan ons gegeven leven in al zijn volheid (Joh. 10:10).

Arjan en Corine dragen elk op hun eigen manier een steentje bij aan dit werk. Zo willen ze handen en voeten geven aan de opdracht om getuige te zijn van Gods liefde voor de mensen om hen heen.

 

Arjan werkt als biomedisch ingenieur in een gespecialiseerd ziekenhuis van deze organisatie. Hij werkt aan het opzetten en ontwikkelen van een biomedische afdeling die het onderhoud van de biomedische apparatuur verzorgt. Trainen van lokale medewerkers is hierbij belangrijk voor het bereiken van een duurzame ontwikkeling. Ook adviseert hij de afdeling bij de aanschaf van nieuwe medische apparatuur. Soms worden er ook specifieke apparaten ontwikkeld die lokaal slecht verkrijgbaar of erg duur zijn. Dit gaat in samenwerking met studenten van de TU Delft. 

Foto van Arjan die apparatuur test
Foto van Corine achter de laptop

Corine begint met een nieuwe rol om samen met een collega een afdeling op te zetten die onderzoek verricht binnen het werkveld van de organisatie. Dit kan onderzoek zijn naar bijvoorbeeld een behandeling bij lepra of over leven met een beperking. Het kan ook onderzoek zijn om de impact van het werk van de organisatie te meten en de kwaliteit van het werk te waarborgen. Corine zal zich richten op het ondersteunen van collega’s die onderzoek willen doen, en het verzorgen van onderwijs over de basis van medisch onderzoek.

Het werk van Arjan en Corine is van onschatbare waarde voor de mensen die ze helpen en de organisatie waarvoor ze werken. Het opzetten en onderhouden van een biomedische afdeling en het verrichten van onderzoek zijn essentiële onderdelen om duurzame ontwikkeling en verbetering van de gezondheidszorg te bereiken. Als u wilt bijdragen aan hun werk en het werk van de organisatie, overweeg dan om een donatie te doen. Elke bijdrage, hoe klein ook, kan een verschil maken in het leven van mensen die het hard nodig hebben.

Ja, ik wil informatie over online doneren ontvangen