Een brakke bus…

De volgeladen bus slingert steunend en piepend over het hobbelige bergweggetje. De chauffeur zit keihard mee te zingen met de lokale hits. Opeens een harde knal en de bus rukt naar links richting het diepe ravijn…

Risico

Wat is eigenlijk het risico van zo’n busreis? Het is belangrijk om de risico’s waar je in je dagelijks leven aan blootgesteld wordt in te schatten en te kwantificeren. Als je in je eigen land en eigen stad leeft denk je daar niet over na; je weet eigenlijk alle risico’s zonder er over na te denken. Als je verhuist naar een heel ander land, met een andere cultuur, met andere gebruiken, een andere natuur en een andere omgeving is het kennen van de risico’s niet meer zo voor de hand liggend. Je zult daar dan bewust over na moeten denken en de risico’s inschatten door middel van een risicoanalyse. Voorbereiding is dan dus belangrijk!

Risico wordt gedefinieerd door aan de ene kant een bedreiging en aan de andere kant de mate waarin je daaraan blootgesteld wordt. Om terug te gaan naar het busongeluk: In Nederland denk je daar nauwelijks over na, maar in veel ontwikkelingslanden zoals bijvoorbeeld Nepal is dat een ander verhaal. De bussen zijn overvol en overbeladen (zie hier), ze worden slecht onderhouden, de chauffeur kan heel goed oververmoeid of onder invloed van drank of drugs zijn, en de wegen zijn vaak slecht of langs gevaarlijke ravijnen -zou jij deze bus nemen? (OK, is niet helemaal een standaard Nepalese weg)-. Dat maakt een busongeluk (als je met de bus op pad gaat) een reëel risico.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse kost best wat tijd. Het bestaat uit 3 stappen. Stap 1 is alle mogelijke risico’s op een rijtje zetten en beschrijven. Denk aan je eigen gedrag of het feit dat je westers/blank bent. Maar ook je werk of de plaats waar je bent kan een risico vormen. Denk aan natuurgeweld of gewapende conflicten, overvallen, gevaarlijke ziektes, etc. Stap 2 is het beschrijven en kwantificeren van de risico’s. Je schat dan in wat de kans is dat het risico je overkomt, en wat dan de impact is. Een busongeluk in de stad kan makkelijk gebeuren maar door de lage snelheid is er weinig aan de hand. Buiten de stad is de kans op een busongeluk kleiner, maar als het gebeurd zijn de gevolgen erg groot door de diepe ravijnen langs de weg en de hogere snelheid. Afhankelijk van je eigen grenswaarde van wat je wel/niet een acceptabel risico vindt kun je nu dus afwegen om wel of niet met de bus te gaan. De derde stap is om na te denken over tegenmaatregelen. Wat kun je doen om te voorkomen dat een bepaalde situatie daadwerkelijk gebeurt (preventie)? En je kunt nadenken over wat je kunt doen als het gebeurt?

Simulatie

Om hiermee te oefenen hebben we op All Nations een simulatie uitgevoerd. Diverse situatie worden hiermee geoefend, denk aan een overval, transport, een checkpoint, geldwisselen, lastige ambtenaren, etc. (Details mag ik niet geven). Dat was erg zinvol om te zien hoe je zelf wilt reageren, en achteraf na te denken hoe je moet reageren. Een goede oefening voor onze missie later in Nepal!