Hoe een online community zich voorstelde een offline team te zijn

Joehoe, gelukt! Mirthe en Naomi slapen allebei tegelijk dankzij een volgeplande ochtend. Met een gevulde maag en een vermoeid lijfje waren ze allebei zo in slaap. Dit geeft mij de gelegenheid om een blogje te schrijven over mijn cursus met afsluitend een ‘raadsel’ voor jullie. 🙂

Sinds een week of 6 ben ik gestart met de online cursus ‘Explore’. En eigenlijk omvat deze naam redelijk goed de inhoud van de cursus; ontdekken wat missie/ontwikkelingswerk is. Het is een compacte versie van de en-routecursus die Arjan volgt en omvat grotendeels dezelfde onderwerpen, maar stevig ingekort. Zo heb ik me de afgelopen weken beziggehouden met mijn persoonlijkheid en mijn geloof in God, geleerd wat missie is of kan zijn, en gezien hoe onze wereldgeschiedenis invloed heeft op missie. De aankomende weken komen nog onderwerpen met betrekking tot cultuur, armoede en ontwikkelingswerk aan de orde.

Deze cursus volg ik niet alleen. Samen met een aantal andere deelnemers vormen we een online een community waarin we van elkaar leren en elkaar bevragen. Zo reageren we wekelijks op een vraag/stelling met betrekking tot missie en geven we elkaar feedback op elkaars reactie. Een leuk voorbeeld waarbij onze online community toch wat meer werkelijkheid werd, was toen we ons gingen voorstellen hoe we met elkaar zouden samenwerken aan een project. Hoe zou dat gaan? Wat onze sterke en zwakke punten zouden zijn? Om hier een idee over te krijgen bracht elke deelnemer zijn/haar leerstijlen (Kolb) en voorkeur voor teamrol (Belbin) in kaart. Het was aan ons om na te gaan welke kwaliteiten we als offline team zouden hebben en wat onze valkuilen zouden zijn. We bleken een wat theoretisch, reflecterend team te zijn met enthousiasme voor het uitdenken van nieuwe ideeën. Gelukkig was er ook een heel pragmatisch teamlid die de ideeën zou kunnen toetsen aan de daadwerkelijke behoefte. En we hadden een leider. Al met al concludeerden we dat we wel wat leerstijlen/rollen misten, maar dat we waarschijnlijk heel ver zouden komen met ons ‘project’.

Het is waardevol om je bewust te worden van je eigen voorkeuren met betrekking tot leerstijl en teamrol. Het kan inzicht geven waarom de ene taak wel bij je past en waarom een andere taak je zoveel moeite kost. Of helpen wanneer blijkt dat die collega waarmee het niet zo klikt, een totaal andere teamrol dan jij in blijkt te vullen. Verschillende rollen en leerstijlen in een team, nodig maar ook best ingewikkeld. En dan wordt dat team ook nog eens multicultureel ;).

Oja, een klein raadsel! Deze foto bevat hints over mijn persoonlijkheid; 1 hint met betrekking tot teamrol en 1 met betrekking tot leerstijl. Kun jij ze raden? In de volgende blog het antwoord :).