Wie ben ik?

Week 1 van de En route cursus zit er op. Daarmee is ook de eerste module over ‘ Who am I/Wie ben ik’  afgerond. De groep bestaat uit 6 mensen, dat is een relatief klein aantal; en dus kan iedereen volop aan bod komen. Een mooi moment om even op terug te kijken op de eerste module en wat te delen over wat ik daar geleerd heb.

En route

En route is opgebouwd uit 5 modules met een onderzoeksproject als afronding:

 1. Wie ben ik? (in missie).
 2. Wat is missie? (bijbels perspectief).
 3. Wie zijn ‘ze’? (cultuur en religie).
 4. Wie zijn ‘we’? (relaties aangaan en integreren in andere culturen).
 5. Wat doen we? (Gods Koninkrijk bouwen door integrale missie).
 6. Onderzoeksproject

Module 1

Module 1 draaide dus om de vraag ‘Wie ik ben in missiewerk?’. Deze vraag werd behandeld vanuit een aantal invalshoeken:

 • Een En route student met daarbijbehorende visie en verwachtingen voor de cursus.
 • Een lerend persoon die onderdeel is van een lerende gemeenschap; met elk een eigen leerstijl. Dat is relevant voor missiewerk omdat je uiteindelijk een lerende gemeenschap wilt vormen met je team of op je werkplek tijdens je missie. En daarvoor moet je weten hoe je zelf leert en hoe anderen leren. En hoe leren in z’n werk gaat.
 • Een teamlid met bijbehorende voorkeursteamrollen. Relevant om goed in een missieteam te kunnen functioneren!
 • Een discipel/leerling van Christus die moet blijven leren om te kunnen volgen maar ook om te blijven volhouden op het zendingsveld. Belangrijk om zogenaamde ‘Holy Habbits’ te ontwikkelen om meer te worden als Hem en jezelf duurzaam te kunnen inzetten zonder (geestelijke) voeding te verliezen.
 • Een persoon in transitie. Verhuizen naar een andere plek, een andere cultuur, een andere gemeenschap en ander werk; allemaal veranderingen die impact hebben (tijdelijk) op je welzijn. Goed om te weten hoe dat werkt, waar je tegen aan kunt lopen, wat de impact kan zijn, en wat je er aan/mee kunt doen.
 • Een kind van God. Wat betekent dat? Wat is je identiteit in Christus?

Transitie

Transitie is een onderwerp waar ik wat meer bij stil wil staan om het wat verder toe te lichten. Transitie gaat om een proces van psychologische verandering die je doormaakt bij bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere cultuur met een andere invulling van je werk en een andere sociale omgeving. Er zijn drie factoren van je leven (sociale positie, sociale status en psychologische ervaring) die door zo’n transitie veranderen volgens een cyclus van 5 fases, waarbij het mogelijk is om heen en weer geslingerd te worden tussen de verschillende fases. Maar uiteindelijk is alles tijdelijk en kom je in fase 5 terecht.

 1. In de ENGAGEMENT (betrokkenheid) fase ben je sociaal betrokken, je hebt verantwoordelijkheden en je bent gesettled. Je sociale status is dat je ergens bij hoort en je goed gedefinieerde rollen hebt. Je ervaart je leven als bevestigd en zeker.
 2. Bij de LEAVING (vertrek) fase worden verbanden verbroken, verantwoordelijkheden over-/afgedragen. Er zijn afscheidsmomenten en afsluiting van allerlei zaken. Dat kan het gevoel van ontkenning en droefheid of schuld geven, wat vaak verborgen wordt achter een masker.
 3. In de echte TRANSITION (transitie) fase wordt je sociale positie wat chaotisch; alles is nieuw, je weet nog niks, je bent afhankelijk van anderen, probleempjes die je hebt worden opgeblazen. Je sociale status is verdwenen; je weet niet hoe je je verhoudt tot anderen en je kennis is nog onbruikbaar. Hoe je dat psychisch ervaart kan angst geven, emotionele instabiliteit, dromen, nieuwe ideeen, bijzonder gehecht zijn aan gewone voorwerpen.
 4. Tijdens de ENTERING (vestiging) fase is je sociale positie oppervlakkig; je weet niet wie echt te vertrouwen zijn. Je sociale status zit in introductie, is onzeker, aan de marge, zonder deel te hebben aan de gemeenschappelijke historie van de nieuwe plek. Psychisch wordt dit als kwetsbaar ervaren, met onzekerheid, angst, vertwijfeling.
 5. Tijdens de RE-ENGAGEMENT (opnieuw betrokkenheid) fase is je sociale positie opnieuw betrokken, met verantwoordelijkheden en gesettled zijn. Maar je bent nu ook bezorgd/betrokken op anderen omdat je weet wat transitie is. Je sociale status is dat je opnieuw ergens deel van uit maakt, je bent gekend en je hebt een positie/rol. Psychisch voel je je opnieuw bevestigd en zeker.

Deze cyclus kan kort duren of lang, afhankelijk van de grootte van de stap die genomen wordt maar ook afhankelijk van hoe goed de LEAVING fase doorlopen wordt. Alle verschijnselen zijn volkomen normaal, maar de groene band in onderstaande schema is afwijkend van normaal; als dat ervaren wordt is hulp nodig.

Wij bevinden ons nu zo’n beetje in TRANSITION en ENTERING fase (ook al is de stap van Nederland naar Engeland niet zo groot), toch is zo ongeveer alles om ons heen veranderd. Het is goed om dat al een keer mee te maken voordat we de grote stap naar Nepal maken, deze transitie zal nog meer impact hebben.