Op het randje van een stabiel bestaan..

Op All Nations leven we nu in Week 2: dat wil zeggen, de 2e week van het semester. Ik volg deze term drie vakken. Een van die vakken is ‘Vulnerability & Resilience’ (Kwetsbaarheid & Veerkracht). Dit vak is onderdeel van een serie vakken over armoede en onrecht.  Dit specifieke vak gaat over kwetsbare groepen in een samenleving. We denken na over wat kwetsbaarheid is, wat mensen kwetsbaar maakt, en hoe je kwetsbare groepen kunt herkennen en analyseren.

Kwetsbare groepen zijn groepen die vaak net op het randje van een stabiel bestaan leven. Een verstoring in hun situatie, bijvoorbeeld door ziekte of door (natuur)geweld kan dit evenwicht verstoren. Het gevolg kan zijn dan hun situatie daardoor omslaat in een een uitzichtloze situatie, achtergesteldheid en leiden. We gaan tijdens dit vak een aantal groepen bestuderen die als kwetsbaar bekend staan: slachtoffers van natuurgeweld en conflicten, kinderen, mensen met een beperking, vrouwen, vluchtelingen en migranten.

Dit is erg relevant voor Nepal: natuurgeweld (aardbevingen, overstromingen, aardverschuivingen) komen met een zekere regelmaat voor. Mensen met een beperking staan vaak buiten de samenleving en hebben het moeilijk. Vrouwen hebben een ondergeschikte positie, gaan vaak gebukt onder zwaar werk, en hebben te maken met misbruik. Talloze kinderen uit arme families of zonder familie belanden in de goot of in handen van mensensmokkelaars en komen in de prostitutie.

Hoewel dit niet direct met mijn werk in het Green Pastures Hospital te maken heeft wordt dit wel een deel van onze leefomgeving en waar collega’s wel in werken. Daarom lijkt het me erg zinvol om hier meer meer over te leren.

In 2018 zijn nog steeds overal de gevolgen van de aardbeving in 2015 zichtbaar; zelfs dicht bij de hoofdstad Kathmandu.