Lucht veranderen in zuurstof

Stel je hebt ernstig COVID en je gaat naar het ziekenhuis om opgenomen te worden. Daar blijkt dat er te weinig zuurstof is en dat je geen zuurstof kunt krijgen. Klinkt gek he? Maar in Nepal was dit realiteit tijdens de 2e golf (ruwweg april t/m juli). Verreweg de meeste ziekenhuizen gebruiken zuurstofcilinders om aan het bed of via een leidingnet patiënten van zuurstof te voorzien. Deze cilinders raken bij hoog zuurstofverbruik snel leeg en moeten dan vaak bijgevuld worden. Dit kost tijd en de fabrieken konden dit niet bijhouden. Sowieso is het logistiek gezien een lastig proces als de cilinders vaak gewisseld en gevuld moeten worden. Voor het Green Pastures ziekenhuis had ik daar berekeningen voor gemaakt, en bleek dat we ternauwernood 10 COVID patiënten van continu veel zuurstof konden voorzien. De overheid heeft daarom bepaald dat ziekenhuizen vanaf een bepaalde grootte een eigen zuurstoffabriek moeten installeren. Volgens de richtlijnen van de overheid moet Green Pastures ziekenhuis daarom een eigen zuurstoffabriekje hebben. Daarmee kunnen we dan zelf lucht veranderen in zuurstof.

Zuurstofcilinders voor een van de afdelingen in Green Pastures

Dit project was net opgestart voordat we eind juni naar Nederland vertrokken. Er was al een donor gevonden om dit project te financieren en ik was net gevraagd om de technische leiding te nemen voor dit project. Voor ons vertrek kon ik daar nog net met verschillende sleutelfiguren afstemmen wat onze insteek zou zijn voor het gebruik van deze zuurstoffabriek en de bijbehorende infrastructuur. We hadden een aantal opties geformuleerd voor de opzet van de zuurstoffabriek op basis van verschillende afwegingen van veiligheid, capaciteit en flexibiliteit. Vanuit Nederland kon ik werken aan de technische specificaties waarmee een aantal leveranciers benaderd werd om prijsopgave te doen en technische details te geven. Uiteindelijk kregen we van een drietal leveranciers prijzen en technische details voor een zuurstoffabriek en de bijbehorende infrastructuur.  Deze leveranciers hebben een aantal varianten aangeboden. Uiteindelijk heb ik de technische afwegingen gemaakt en hiermee het ziekenhuis geadviseerd welk systeem en welke leverancier het beste bij onze wensen zou passen. Met deze leverancier hebben we een aantal verschillende varianten verder uitgewerkt en uiteindelijk gekozen voor een bepaalde variant.

Willekeurig voorbeeld van een zuurstoffabriekje

Green Pastures krijgt nu een voor Nepal vrij uniek opgezette zuurstoffabriek. In plaats van één grote  zuurstoffabriek kiezen we voor twee kleine zuurstoffabrieken. Dit heeft als voordeel dat bij normaal gebruik slechts één fabriekje hoeft te draaien, wat energiezuiniger is. Als de vraag groot is (denk aan COVID) dan kunnen beide fabrieken draaien. Daarnaast is het veiliger om 2 fabriekjes te hebben in plaats van 1 fabriekje, als er een storing is in de ene kan de andere fabriek nog steeds het ziekenhuis van zuurstof voorzien terwijl de storing wordt opgelost. We hebben gekozen om geen geld te besteden aan een vulstation voor cilinders omdat er een leidingnet in het ziekenhuis wordt aangelegd zodat werken met losse cilinders niet meer nodig is. In de westerse wereld is een dergelijke opzet heel standaard en zijn er regels voor hoe dit vorm te geven. In Nepal hebben de enkele ziekenhuizen die een zuurstoffabriek hebben meestal gewoon één zuurstoffabriek. Als deze vervolgens een storing heeft zit het hele ziekenhuis al snel zonder zuurstof. Onze opzet is daarom een hele stap vooruit voor de context van Nepal.

Schematische opzet van de zuurstoffabriek

Op dit moment wordt de overeenkomst met de leverancier afgerond en kan het werk de komende tijd snel gaan beginnen. Hopelijk kan ik er in een volgende blog wat foto’s van laten zien en kunnen we over enkele maanden zelf van gewone lucht zuurstof maken!