Video’s

Op deze pagina staan een aantal video’s die iets laten zien van het werk van International Nepal Fellowship (INF) in Nepal. De video’s gaan over het Green Pastures Hospital, de positieve impact die het werk van INF op het leven van mensen heeft en een video die de verschillende werkzaamheden van INF in beeld brengt.

Over het werk van INF in het Green Pastures Hospital (GPH)

 

Healing and Hope

Dit is het nieuwste filmpje over met name de visie van het GPH voor de toekomst om personeel vanuit heel Nepal te trainen zodat de kennis en vaardigheden benodigd voor kwalitatief goede zorg zich over heel Nepal zullen verspreiden.

Over het Green Pastures Hospital (GPH)

Dit filmpje geeft een beeld van de zorg zoals die gegeven wordt vanuit het Green Pastures Hospital in Pokhara.

Verhalen over de impact van het werk van International Nepal Fellowship (INF)

 

Leprapatient Neelu Sunar

Leprapatiënten hebben het moeilijk in Nepal. Dit is een van de vele verhalen over de impact van het werk van het Green Pastures Hospital op het leven van een leprapatiënt, in dit geval van Neelu Sunar.

Een ander verhaal is van Durga Maya; zij heeft een lichamelijke beperking.

Over het werk van International Nepal Fellowship (INF)

 

INF algemeen

Onderstaande filmpje geeft een goed beeld van de verschillende aspecten van het werk dat INF in Nepal verricht.

INF zet zich ook in voor armoedebestrijding, en hulp en herstel na de aardbeving.